!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

För medlemmar som vill hyra ut i andrahand kan det vara bra att känna till vilka riktlinjer som tillämpas i föreningen. Andrahandsuthyrning/upplåtelse i andrahand innebär att bostadsrättshavaren hyr ut sin bostad i andra hand till annan "för självständigt brukande".  Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt. Andrahandsuthyrning får endast ske om styrelsen ger sitt samtycke.
 
Nedan följer information kring andrahandsuthyrning. För fullständiga riktlinjer, se dokumentet "Fullständiga riktlinjer" som finns för nedladdning. Även ansökan till styrelsen för andrahandsuthyrning samt avtal mellan medlem och hyresgäst finns att ladda ner. 
  

Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem man vill hyra ut och under hur lång tid. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke eller har skäl för uthyrningen. 

Vanliga skäl kan var:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn som ska studera
  • om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
  • provboende i samboförhållande

Bostadsrättslagen ändrades 1 juli 2014 så att rätten att hyra ut i andra hand vidgades även till:

  • om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
  • uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn

Hör av er i god tid innan uthyrningen då styrelsen har möten på månadsbasis vilket innebär att det kan dröja innan beslut meddelas. 

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Dokument

Fullständiga riktlinjer.pdf 2017-08-25
Ansökan andrahandsuthyrning.pdf 2017-08-25
Avtal andrahandsuthyrning.pdf 2017-08-25